CERENAH

 

 

contactgegevens
NAH
jongdementie
aanbod
adventure
downloads
linksCerenah, centrum voor psycho neurologische behandeling.

Cerenah richt zich tot mensen die als gemeenschappelijke symptoom een verworven hersenletsel hebben met bijkomende emotionele, relationele, gedragsmoeilijkheden al dan niet degeneratief van proces. Zij zijn ouder dan 18 jaar.

CERENAH bestaat momenteel uit drie opname afdelingen.

Afdeling CRK: richt zich naar revalidatie, met nadruk op cognitieve revalidatie, bij personen met in de eerste plaats geheugenproblemen en executief disfunctioneren mede ten gevolge van alcohol en andere substanties. De behandeling is gestructureerd, gericht op leren en trainen, de houding is sturend gericht op zelfstandigheid en consequente (tijdelijke)ondersteuning. CRK kan vanaf nu rechtstreeks opnemen.

Afdeling CR2: richt zich in de eerste plaats op verwerking, depressie, gedragsproblemen bij mensen met een hersenaandoening. De behandeling is voornamelijk psychotherapeutisch gericht op groei, inzicht en verandering met individuele en groepstherapieën die hierbij aansluiten. Zij richt zich op patiënten met Huntington, NAH, Korsakov.

Afdeling CR1: richt zich op patiënten waarbij globale verwardheid en desoriëntatie op de voorgrond staan. De behandeling is ondersteunend, zorgend, oriënterend, niet de gestructureerde therapie staat centraal, maar elk contact heeft een therapeutische functie; het creëren van een veilige, comfortabele omgeving zonder de revalidatie uit het oog te verliezen. Zij richt zich naar personen met NAH, dementie, Huntington, Korsakov.