NAH

NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL  

contactgegevens
NAH
jongdementie
aanbod
adventure

downloads
links

  

 


Een letsel aan het brein heeft verschillende gevolgen. Er zijn geheugenmoeilijkheden of
aandacht
stoornissen, taal- en spraakproblemen of motorische moeilijkheden. Revalidatie
richt zich dikwijls op deze groep stoornissen. Dikwijls ziet men ook veranderingen in de
beleving van de feiten, in de wijze waarop de analyse ervan gebeurt, in het inzicht dat men
heeft in de oorzakelijkheid van de gebeurtenissen, in de emotionele beleving ervan.
Met andere woorden, het gaat niet alleen over wat men ziet of hoort of doet, maar hoe
men dit ervaart. De problemen die hierdoor ontstaan hebben een belangrijke invloed op het
welzijn, de relaties, het werk en de vrije tijd. Een niet aangeboren hersenletsel betekent
een breuk in de ervaring van zijn eigen levensloop.
Een kloof die men steeds zal trachten te overbruggen.